Building Vietnam's
Smart Cities
of Tomorrow

Thông minh, trực tuyến và ổn định

Đơn giản hoá việc triển khai giải pháp Thành phố Thông Minh

DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN NGAY LÚC NÀY!

17

CỔNG THU PHÁT SÓNG

1

THIẾT BỊ THÔNG MINH

2,000,000

LÍT NƯỚC

1,000

kWh ĐIỆN

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO

16/03/2020

CloudWater đã đổi tên thành cloudE!

Để phù hợp với tầm nhìn lớn hơn của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp thông minh cho tất cả các lĩnh vực trên thị trường, chúng tôi đã làm mới trang web của mình.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

map

Cần báo giá cho toà nhà của bạn?
Tìm hiểu thêm về các dự án của chúng tôi?
Cần thêm thông tin làm thế nào để kết nối với mạng lưới IoT của chúng tôi?

viVI
en_USEN viVI